A KUMON módszer

A KUMON tanulási módszer jelenlegi képességeiktől függetlenül segíti a gyermekeket abban, hogy örömüket leljék a tanulásban, folyamatosan fejlődjenek és kiaknázzák képességeiket. A feladatlapokon és az oktató útmutatásán keresztül a tanulók egy olyan szinten dolgozhatnak, amely szint és mennyiség szempontjából pontosan a számukra szabtak meg. Kis, irányítható lépésekkel fejlesztik képességeiket, melyek biztosítják munkájuk folytonosságát. Csak akkor lépnek a következő szintre, ha a jelenlegi munkát gond nélkül teljesíteni tudják. Ez biztosítja, hogy stabil tanulási alapokat és önbizalmat fejlesszenek ki képességeik terén.

Tanulási programjaink felépítése elősegíti a tanulók önálló gondolkodását és fejleszti a problémamegoldó készségeiket. A tanulók önállóan próbálják meg kiszámolni a megoldásokat a feladatlapokban szereplő példák felhasználásával. Oktatóink megfigyelik őket munka közben, és szükség esetén segítséget nyújtanak a „beépített tanár” megtalálásához az anyagban. Ily módon minden gyermek kifejlesztheti az önálló tanulás képességét. Feladatlap alapú tanulási programjaink 60 év tapasztalatát tükrözik. Ennek során megtanultuk tanulóinktól, hogyan tudunk a legjobban segíteni nekik abban, hogy sikeresek legyenek, nőjjön az önbizalmuk és hogyan fejlődjön az önálló tanulási készségük.
A KUMON módszer

Egyedi bevezetés

A KUMON egy egyénre szabott tanulási módszer, amely lehetővé teszi minden tanuló számára, hogy saját szintjén és a neki megfelelő anyag mennyiséggel dolgozzon korától vagy iskolai évétől függetlenül.  Ennek eredményeként minden gyermek igényei szerint élvezheti a KUMON előnyeit, legyen az a négy alapművelet, összetettebb feladatok vagy a két sarokkő közötti szakasz. Az igényeikhez igazodó anyagokkal dolgozva a diákok saját tempójukban haladnak előre, végül olyan iskolai tartalommal foglalkoznak, amely meghaladja az iskolai osztályuk szintjét.

A tanulási központ vezetője a jelenlegi készségek és a munka gördülékenysége alapján dönt arról, hogy a tanulónak melyik szinten kell elkezdenie a munkát. Olyan szinten indulnak, amelyen könnyen boldogulnak. Így növelhetik önbizalmukat, koncentrációjukat és tempójukat, mielőtt áttérnének a magasabb szintű feladatokra. A személyre szabott feladatok elvégzése lehetővé teszi a diákok számára, hogy lelkes tanulókká váljanak, akik bíznak saját képességeikben és pozitívan állnak a tanuláshoz.
Egyedi bevezetés

Önálló tanulás

A KUMON nagy jelentőséget tulajdonít az önálló tanulásnak. A feladatlapok arra buzdítják a tanulókat, hogy maguk találják meg a feladatok megoldását. Emögött az a meggyőződés áll, hogy a tanulóknak akkor van a legjobb esélyük rövid és hosszú távú céljaik és terveik elérésére, ha rávezetik őket a proaktív tanulásra.

Új tananyaghoz érve a feladatlapok olyan mintamegoldásokat kínálnak, amelyek segítenek a diákoknak megismerni a helyes utat. Az oktatók nem adnak idő előtt választ a tanulóknak kérdéseikre, inkább gondosan vezetik őket, hogy tisztában legyenek a feladatok fő kérdéseivel, és gondolkozzanak el a feladatlapokon nyújtott információkról. Így segítenek nekik külső segítség nélkül a feladatok megoldásában. Ha a független tanulás sikerrel jár, akkor érzi a tanuló az eredményességet, lelkesedik a tanulásért, és ez motiválja őt a továbblépésre.
Önálló tanulás

Kis léptékű feladatlapok

A KUMON feladatlapokat úgy tervezték meg, hogy a diákok a nagyon egyszerű lépésektől a bonyolult feladatokig nagyon kis lépésekben haladjanak, a nehézségi szint minimális növekedése mellett. Ez lehetővé teszi a tanulók számára, hogy fokozatosan fejlesszék készségeiket, miközben megfelelő szinten tanulnak, és könnyedén haladnak előre a programban. A nehézségi szint e kismértékű növekedése növeli annak valószínűségét, hogy a tanulók képesek lesznek önállóan megoldani a gyakorlatokat, ezáltal javítva az önálló tanulási képességeiket.

Ha egy diák egy adott témát gyorsan megért és elsajátít, akkor valószínűleg sok gyakorlat nélkül képes továbblépni a következő szintre. Az a tanuló, akinek több időre van szüksége az egyik vagy a másik témában, részletesen tanulmányozhatja azt, amíg el nem sajátítja. Ez biztosítja, hogy a diákok előrehaladásának üteme a számukra megfelelő legyen, hogy stabil tanulási alapokat dolgozzanak ki és pozitív tanulási tapasztalattal rendelkezzenek. A feladatlapokat folyamatosan felülvizsgálják, a tanulók és az oktatók visszajelzései segítik programjaink hatékony továbbfejlesztését.

Kis léptékű feladatlapok

KUMON-oktató

A KUMON oktatói arra összpontosítanak, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki a gyermekekből. Nagy figyelmet fordítanak minden tanuló meglévő készségeire, személyiségére és a feladatok megoldására vonatkozó megközelítésére. Megfigyelik, hogy hogyan dolgozik a tanuló anélkül, hogy zavarnák munkavégzését. Feljegyzik, hogy a diákok hogyan tudnak megbirkózni a feladataikkal, hogy értik-e, és hogy magabiztosan közelítik-e meg a munkájukat. Megfigyeléseik alapján az oktatók hatékony támogatást nyújtanak és biztosítják, hogy a tanuló egy olyan tanulási tartalommal dolgozzon, amely szintje és mennyisége szempontjából éppen a számára megfelelő.

Ha egy diák nem tud megoldani egy feladatot, akkor az oktatató először azt határozza meg kérdéseken keresztül, hogy mennyire jutott el a megoldásban. Ezután példákra mutat, vagy további tippeket ad - mindig azzal a céllal, hogy a tanuló egyedül tudja megoldani a feladatot. A KUMON oktatató szorosan együttműködik a szülőkkel, annak érdekében, hogy minden gyermek sikeres legyen a tanulásban. Nagyra értékeli minden tanuló fejlődését, anélkül, hogy másokkal összehasonlítana, folyamatosan dicsér és ösztönöz.
KUMON-oktató

Keressen a súgótémánkban

Tudjon meg többet a következő témák segítségével a Kumonról