KUMON kisgyermekeknek és óvodásoknak

Felfedezés és megértés -

a KUMON segítségével a kis felfedezők a számok és a nyelv iránti lelkesedésüket fejlesztik.


Ha gyermeke megszámolja a gombokat a blúzán, szereti, ha felolvasnak neki és rengeteget kérdez - akkor a KUMON a válasz az Ön számára!

A gyerekek tanulási kedve határtalan. Bárhova mennek és bármit is csinálnak, tanulnak, mert a játék és a tanulás számukra egy és ugyanaz. A KUMON lehetőséget kínál a gyerekeknek, hogy kielégítsék ezt a tanulási vágyukat.

A KUMON-nál az Ön gyermeke a legfontosabb számunkra. A gyermekek meglévő készségeit egyénre szabott feladatokkal fejlesztjük  és bátorítjuk őket anélkül, hogy megterhelő lenne számukra. A KUMON egymásra épülő tananyagokat kínál a matematika és az angol tantárgyakhoz.

Miért érdemes gyermekének a KUMON-nál kezdenie?

Az Ön gyermeke ...
 
 • természeténél fogva kíváncsi.
 • a KUMON segítségével elmélyíti a tanulás és a felfedezés örömét.
 • önbizalma fejlődik és megérti, hogy bármire képes.
 • új készségeket fog elsajátítani, és felfedezi az új ismeretek izgalmas világát.
 • javítani fogja koncentráló képességét.

Bővebben a KUMON-ról kisgyermekek számára

Bővebben a KUMON-ról óvodások számára

Bátorítsa gyermeke érdeklődését a számok és a betűk iránt.
Ajánlott 2 éves kortól.

KUMON kisgyermekeknek


Gyermeke készségei napról napra gyarapodnak és fejlődnek. Az egyes szavakból teljes mondatok lesznek, kíváncsisága határtalan.

Bár sok gyermek alig várja, hogy elkezdhesse az iskolát, az átmenet nem mindig megy olyan simán. Szerencsére a KUMON matematika és angol program már hároméves korú gyermekeket is fogad, és már az óvodában segíthet a felkészülésben. A kisgyermek korban elkezdett tanulás segít fejleszteni olyan fontos készségeket, mint az önálló munkavégzés képessége, a hangok és betűk azonosítása, valamint a finommotoros készségek erősítése.

Mielőtt a tanulók megtanulnák a betűk és számok írását, megfelelő ceruzafogásra és ceruzakezelésre van szükség. A KUMON bevezető szintjein a tanulók megtanulják, hogyan kell használni a ceruzát, és fejlesztik a készségeiket a firkálás, a vonalak, görbék és szögek rajzolásának gyakorlásán keresztül, szórakoztató, színes és magával ragadó feladatlapokkal. A cél nem az, hogy tökéletesen a vonalakon belül rajzoljanak, hanem az, hogy szórakozzanak, miközben megtanulják a ceruza tartását és használatát.

KUMON matematika kisgyermekeknek

A matematika felfedezése és megértése a KUMON módszerrel.

A gyermeke:
 
 • pozitív hozzáállást alakít ki a tanuláshoz és élvezni fogja a tanulást
 • felfedezi a matematika világát egymást követő feladatokon keresztül
 • sikeres feladatmegoldásai során pozitív önképet alakít ki a matematikával kapcsolatban
Matematikai program kisgyermekeknek
Angol nyelvű program kisgyermekeknek

KUMON angol program kisgyermekeknek

Fedezze fel az angol nyelvet játékosan - a bevált KUMON módszerrel!

Gyermek:
 
 • pozitívan áll a tanuláshoz
 • angolul tanul olvasás, írás, angol nyelvű anyagok hallgatása és beszéd révén
 • felismeri, hogy a saját tempójában sikeresen végigjárhatja a szinteket
 • a színes, szórakoztató feladatlapok és az oktató támogatásával, könnyedén fejlődik szövegértése
 • a finommotorikus mozgásának  fejlődésével  az óvodai elvárásokat is túlszárnyalja.

KUMON kisgyermekeknek a szülők és az oktatók szemszögéből

Amit a kisgyermekek szülei mondanak a KUMON programról:
 

Amit a kisgyermekek oktatója mond a KUMON programról:

 
 

KUMON óvodásoknak


Tökéletes alkalom arra, hogy gyermeke előnyt szerezzen matematikából az általános iskolába lépés előtt. A KUMON magával ragadó, színes feladatlapjai fejlesztik a kezdeti matematikai készségeket, amelyek magukban foglalják a számlálást és az egymást követő számok felsorolását.

Ha óvodáskorú gyermekét beiratja a KUMON angol programba, akkor jól megalapozhatja olvasási kézségét, valamint megszeretteti gyermekével az olvasást, ami az iskolában is hasznára válik. Minden egyes KUMON feladatlap kitöltésével gyermeke folyamatos fejlődést és sikert fog tapasztalni.

KUMON matematika óvodásoknak

Minden nap láthatja majd, ahogy gyermeke fejszámolása fejlődik,  a koncentrációs képessége és  kritikai  gondolkodása megerősödik.

A gyermeke:
 
 •  elsajátítja a tanulás szisztematikus megközelítését
 • magabiztosságot és önbizalmat szerez az új matematikai tartalmak kidolgozásához (ami fontos a tartós iskolai sikerhez)
 • magabiztosságot szerez a matematikában, fokozatosan haladva, kis lépésekkel halad a feladatlapjainkon, könnyed és folyamatos munkavégzéssel dolgozik az egyes témakörökben, mielőtt továbblépne a bonyolultabb feladatokra.
Matematikai program óvodásoknak
Angol program óvodásoknak

KUMON angol óvodásoknak

Az új mérföldkő - az iskolába lépés - a tudás és a teljesítmény megalapozásával kezdődik.

Gyermeke:
 
 • motivált lesz az új tantárgyak önálló elsajátítására (ez fontos a tartós iskolai sikerhez).
 • a fejlődés során sikerélményt fog tapasztalni. Ez olyan önbizalmat ébreszt, amely a tanulás megszerettetéséhez vezethet.
 • játékos módon megtanulja az osztálytermi szabályok betartását, az új rutinok iránti rugalmasságra és a tanulás iránti lelkesedésre ösztönöz.
 • fejleszti szókincsét, és elsajátítja az olvasás, a szófelismerés és a betűírás alapjait.

KUMON óvodásoknak a szülők és az oktatók szemszögéből

Amit az óvodások szülei mondanak a KUMON programról:

Amit az óvodások oktatója mond a KUMON programról:

 
 

Mivel kezd kisgyermeke vagy óvodáskorú gyermeke a KUMON programban?

Matematika feladatlap példa
Angol feladatlap példa
ZunZun feladatlap példa

Számolás és számfelismerés

Hallás utáni szövegértés, beszéd, olvasás, írás

Ceruzavezetés