Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Fontos célunk személyes adatainak védelme a személyes adatok feldolgozása során, miközben meglátogatja honlapunkat. Adatait a törvényi előírások keretén belül védjük. A következőkben szeretnénk az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikkének megfelelően személyes adatai feldolgozásának módjáról és terjedelméről jelen weboldalon keresztül tájékoztatást nyújtani.


I. Felelős szerv adatai

KUMON Deutschland GmbH
Wiesenstr. 21
40549 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 522858-0
Fax: +49 (0) 211 522858-49
info@kumon.de
 

II. Adatvédelmi megbízott adatai

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések vonatkozásában szívesen áll az üzemi adatvédelem kapcsán külső megbízottunk az Ön rendelkezésére:
ER Secure GmbH
In der Knackenau 4
82031 Grünwald

Képviseli: René Rautenberg
üzletvezető

Kapcsolat:
Telefon: +49 (0) 89 / 552 94 870
Telefax: +49 (0) 89 / 552 94 879
E-mail: info@er-secure.de
 

III. Adatfeldolgozás a weboldalon keresztül

Weboldalainkon tett látogatásáról jegyzőkönyv készül. Kezdetben lényegében az Ön keresőprogramja által hozzánk eljuttatott következő adatok kerülnek rögzítésre:
 • az Ön számítógépe vagy rutere által éppen felhasznált IP-cím
 • dátum és óra
 • böngésző típusa és verziója
 • az Ön számítógépének operációs rendszere
 • az Ön által megtekintett oldalak
 • a letöltött fájl(ok) neve és nagysága
 • valamint adott esetben az utalást tartalmazó weboldal URL-je.
Az adatok a GDPR 6. cikk 1. f bek. alapján csak adatbiztonsági célokra, webes ajánlatunk javítására, valamint hibaelemzésre kerülnek felhasználásra. Az Ön számítógépének IP-címe csak anonim módon (utolsó 3 számjeggyel lerövidítve) kerül kiértékelésre. Egyébként felkeresheti weboldalunkat személyét érintő adatok megadása nélkül.
Utalunk arra, hogy az interneten keresztül történő adatátvitel (pl. e-mailen keresztül történő kommunikáció esetén) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok harmadik fél által történő hozzáférés elől való védelme nem lehetséges. A bizalmas adatokat Önnek ezért más úton, pl. postán keresztül kell számunkra eljuttatnia.

Pályázatok
A feldolgozásért felelős a pályázók személyes adatait a pályázati folyamat lebonyolítása céljából dolgozza fel. A feldolgozásra elektromos úton is sor kerülhet. Erre különösen akkor kerül sor, ha a pályázó a megfelelő pályázati anyagokat elektromos úton, például e-mailen vagy az internetes felületen található webalapú formanyomtatványon keresztül juttatja el a feldolgozásért felelős személyhez. Amennyiben a feldolgozásért felelős személy egy pályázóval alkalmazotti szerződést köt, az átadott adatok a törvényi előírások figyelembevételével a foglalkoztatotti viszony lebonyolítása céljából tárolásra kerülnek. Amennyiben a feldolgozásért felelős nem köt alkalmazotti szerződést a pályázóval, a pályázati anyagok a törvényi előírások figyelembevételével a kiírt munkahely betöltését követően törlésre kerülnek, amennyiben a törlésnek nem képezi akadályát a feldolgozásért felelős semmilyen egyéb jogos érdeke. Ebben az értelemben egyéb jogos érdek például az adott eljárás kapcsán az Általános egyenlő bánásmódról szóló törvény (AGG) szerinti bizonyítási kötelezettség.

A pályázatokat, amennyiben azok a karriere@kumon.de e-mail-címre kerültek beküldésre, csak mi dolgozhatjuk fel. Amennyiben intézményünk egy másik e-mail címét használja, pályázatát rendszereink sajnos nem ismerik fel, és ezért nem veszik figyelembe. Kérjük, gondoljon arra, hogy az e-mail nem biztonságos médium. Amennyiben pályázata a fenti e-mail címhez tartozó levelezési szerverünket eléri, pályázatait magasfokú műszaki és szervezeti intézkedésekkel védjük. Pályázatának intézményünkhöz a nyilvános interneten keresztül történő küldésére nincs befolyásunk, pályázata védelmi szintjét nem tudjuk garantálni. Amennyiben az e-mail küldője támogatja a STARTTLS e-mail szervert, a mi STARTTLS e-mail szerverünk kerül használatra, és így garantálható a folyamat titkosítása.

Kapcsolatfelvételi űrlap
Az olyan személyes adatok (pl. az Ön neve, címének adatai vagy kapcsolati adatai), amelyeket Ön velünk pl. érdeklődés keretén belül vagy egyéb módon közöl, nálunk tárolásra kerülnek, és csak az Önnel történő levelezésre és csak arra a célra kerül feldolgozásra, amelyre Ön számunkra ezeket az adatokat rendelkezésre bocsátotta. Ezen adatok feldolgozására a GDPR 6. cikk 1. a bek. és a 6. cikk 1. f bek. alapján kerül sor.

Biztonságos adatátvitel
Adatai továbbítás közbeni biztonságának védelme céljából a technika állásának megfelelő, HTTPS-en keresztüli titkosítási eljárást (SSL) használunk.

IV. Személyes adatok fogadója

A feldolgozási folyamatok elvégzése és lebonyolítása céljából a megbízáson alapuló adatfeldolgozás keretén belül szolgáltatókat vehetünk igénybe.
Weboldalunk karbantartására konkréten szolgáltatókat alkalmazunk.
A szolgáltatókat érintő szerződéses viszonyokat a GDPR 28. cikkének rendelkezései szabályozzák, amelyek tartalmazzák az adatvédelem és adatbiztonság kapcsán törvényileg előírt pontokat.

V. Adatgyűjtés Google Analytics segítségével

A weboldal a Google Analytics szolgáltatást használja, a Google Inc. egy webes elemző szolgáltatását („Google”). A Google Analytics olyan sütiket, szövegfájlokat használ, amelyek számítógépén tárolásra kerülnek, és lehetővé teszik weboldalunk használatának elemzését. A süti által generált, jelen weboldal használatát érintő információk általában a Google egy az USA-ban lévő szerverére kerülnek továbbításra, és azok ott kerülnek tárolásra. Az adatfeldolgozás alapja a GDPR 6. cikk 1. f bek.

Jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogy Ön milyen módon használja a weboldalt, hogy az Ön weboldalt érintő aktivitásáról jelentéseket készítsen, valamint a weboldal és az internet használatával kapcsolatban további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője részére. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google egyéb adataival.

A sütik mentését böngészője szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja; figyelmeztetjük azonban arra, hogy Ön ebben az esetben adott esetben nem tudja jelen weboldal összes funkcióját teljeskörűen használni. Megakadályozhatja Ön ezentúl továbbá a sütik által generált, a weboldal használatát érintő adatok (IP-címet ideértve) Google részére történő összegyűjtését, valamint ezen adatok Google által történő feldolgozását, amennyiben a következő linken található böngésző bővítményt letölti és telepíti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Az adatfeldolgozás alapja a GDPR 6. cikk 1. f bek.
 

VI. WordPress Stats

A weboldal a WordPress Tool Stats-t használja a látogatottság statisztikai kiértékelésére. A szolgáltató az Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA. A WordPress Stats olyan sütiket, szövegfájlokat használ, amelyek számítógépén tárolásra kerülnek, és lehetővé teszik weboldalunk használatának elemzését. A sütik által generált, a weboldalunk használatát érintő információk az USA-ban található szervereken kerülnek tárolásra. Az Ön IP-címe a feldolgozást követően és a tárolás előtt anonimizálásra kerül. A WordPress Stats sütik az Ön eszközén maradnak, ameddig Ön nem törli őket. A WordPress Stats sütik tárolására a GDPR 6. cikk 1. f bekezdése alapján kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a felhasználói magatartás anonimizált elemzése mind webes ajánlatának, mind reklámtevékenységének optimalizálása céljából Ön beállíthatja keresőjét úgy, hogy a sütik elhelyezéséről információkat kapjon; a sütik csak egyedi esetben engedélyezik a sütik bizonyos esetekre történő elfogadását vagy általános kizárását, valamint a sütik automatikus törlésének aktiválását a böngésző bezárásakor. Sütik kikapcsolása esetén weboldalunk használata korlátozottá válhat. A jövő tekintetében megtilthatja adatainak gyűjtését és használatát, amennyiben a következő linkre kattintva böngészőjén egy Opt-Out sütit helyez el:
https://www.quantcast.com/opt-out/

Amennyiben törli a sütiket a számítógépről, akkor újra el kell helyeznie az opt-out sütit.

VII. reCAPTCHA

Az internetes kérdőíven feltett kérdései védelmére a Google Inc. (Google) reCAPTCHA szolgáltatását használjuk. A lekérdezés arra szolgál, hogy megkülönböztethető legyen, hogy az adatokat ember, vagy visszaélés jelleggel automatizált gépi feldolgozás táplálta-e be. A lekérdezés magába foglalja az IP-címet és adott esetben további, a Google által a reCAPTCHA szolgáltatáshoz szükséges adatokat. Erre a célra az Ön által betáplált adatok továbbításra kerülnek a Google felé és ott további használatra kerülnek. Az Ön IP-címét a Google azonban az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény szerződéses államaiban ezt megelőzően lerövidíti. Csak kivételes esetben kerül teljes IP-cím a Google egy USA-ban lévő szerverére továbbításra és csak ott lerövidítésre. Jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje ezen szolgáltatás Ön által történő használatát. A reCaptcha keretén belül az Ön böngészőjéről továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google egyéb adataival.

A szolgáltatás a GDPR 6. cikk 1. bek. 1. f pontja alapján kerül végrehajtásra.
 

VIII. Google Maps

Jelen oldal egy API-n keresztül használja a Google Maps szolgáltatást. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
A Google Maps használatához szükséges az Ön IP-cím tárolása. Az információk általában a Google egy USA-ban lévő szerverére kerülnek továbbításra és ott kerülnek tárolásra. Jelen oldal szolgáltatójának nincs befolyás jelen adatátvitelre.

A Google Maps használata online ajánlataink megfelelő prezentálása és az általunk a weboldalon megadott helyek könnyű fellelhetősége érdekében szükséges. Ez a GDPR 6. cikk 1. bek. f pont értelmében jogos érdek.

Amennyiben adatai ilyen módon történő feldolgozásával nem ért egyet, fennáll a „Google Maps” szolgáltatás kikapcsolásának lehetősége és ilyen módon az adatok Google részére történő átvitelének megakadályozása. Ehhez ki kell kapcsolnia keresőjén a JavaScript funkciót. Figyelmeztetjük azonban arra, hogy ebben az esetben a „Google Maps” szolgáltatást nem vagy csak korlátozottan tudja használni. A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál:
 https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/


IX. Adwords és Google Conversion Tracking

A weboldal a Google AdWords szolgáltatást használja. Az AdWords a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”) egy online reklámprogramja. A Google AdWords keretén belül alkalmazzuk az ún. Conversion-Tracking-et. Amennyiben Ön a Google által bekapcsolt hirdetésre klikkel, elhelyezésre kerül egy süti a Conversion-Tracking-hez. A sütik olyan kis szövegfájlok, amelyek a felhasználó számítógépén található keresőprogramban kerülnek elhelyezésre. Ezek a sütik 30 napot követően érvényüket vesztik, és nem teszik lehetővé a személyes azonosítást. Amennyiben a felhasználó bizonyos oldalainkat meglátogatja, és a süti még aktív, mi és a Google felismerjük, hogy valaki kattintott a hirdetésre, és így jutott el az adott oldalhoz. Minden egyes Google AdWords-ügyfél más és más sütit kap. A sütik így nem követhetőek az AdWords-ügyfelek weboldalain keresztül. A konverziós sütik segítségével megszerzett információk arra szolgálnak, hogy az olyan AdWords-ügyfelek kapcsán konverziós statisztikákat állíthassunk fel, akik a konverziók követése mellett döntöttek. Az ügyfelek értesülnek azon felhasználók teljes számáról, akik kattintottak hirdetésükre. és továbbirányították őket egy konverzió-követés taggel ellátott oldalra. Nem jutunk azonban olyan információhoz, amivel a felhasználót személyesen azonosíthatnánk. Amennyiben Ön a követésben nem szeretne részt venni, megtilthatja ezt a használatot olyan módon, hogy a Google konverzió-követésének ezt a sütijét a felhasználói beállítások alatt található internetkeresőjén keresztül egyszerűen kikapcsolja. Ön ilyen módon nem kerül felvételre a konverzió-követés statisztikáiba. A konverzió sütik tárolására a GDPR 6. cikk 1. f bekezdése alapján kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a felhasználói magatartás anonimizált elemzése mind webes ajánlatának, mind reklámtevékenységének optimalizálása céljából. A Google AdWords és a Google konverzió-követés kapcsán további információkat a Google adatvédelmi előírásain belül talál:
https://www.google.de/policies/privacy/

Ön beállíthatja keresőjét úgy, hogy a sütik elhelyezéséről információkat kapjon; a sütik csak egyedi esetben engedélyezik a sütik bizonyos esetekre történő elfogadását vagy általános kizárását, valamint a sütik automatikus törlésének aktiválását a böngésző bezárásakor. Sütik kikapcsolása esetén weboldalunk működése korlátozottá válhat.
 

X. Google Analytics Remarketing

Weboldalaink használják a Google Analytics Remarketing funkcióit a Google AdWords és Google DoubleClick eszközöket átfogó funkcióival együtt. A szolgáltató a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a Google Analytics Remarketing funkcióval összeállított reklámcélcsoportok összeköthetővé váljanak a Google AdWords és Google DoubleClick eszközöket átfogó funkcióival. Ilyen módon az érdeklődésre számot tartó, testre szabott olyan reklámüzenetek, amelyek az Ön korábbi használati és keresési magatartásától függően az Ön egyik készülékén (pl. mobiltelefon) Önhöz hozzáigazításra kerültek, megjeleníthetők az Ön másik készülékén (pl. tablet vagy számítógép) is.

Amennyiben Ön megadta a megfelelő engedélyt, a Google e célból az Ön web- és applikáció-történetét összeköti az Ön Google fiókjával. Ilyen módon azon a készüléken, amelyre Google fiókjával bejelentkezik, ugyanazok a testre szabott reklámüzenetek kerülnek bekapcsolásra. Ennek a funkciónak a segítése céljából a Google Analytics összegyűjti a felhasználó Google által autentifikált ID azonosítóit, hogy definiálja és összeállítsa az eszközöket átfogó reklám célcsoportjait. Ön tartósan letilthatja az eszközöket átfogó újraértékesítés/célkitűzést, ha a testre szabott reklámot Google fiókjában kikapcsolja; ehhez kövesse az alábbi linket:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Az Ön Google fiókjában összegyűjtött adatok összefoglalására kizárólag az Ön azon engedélye alapján kerül sor, amelyet Ön a Google-nál leadhat vagy letilthat (GDPR 6 cikk 1. a pont). Az olyan adatrögzítési folyamatok esetén, amelyek nem az Ön Google fiókjában kerülnek összevonásra (pl. mert Önnek nincs Google fiókja vagy letiltotta az összevonást), az adatok gyűjtése a GDPR 6. cikk 1. bek. f pontján alapul. A jogos érdek abból adódik, hogy a weboldal üzemeltetője érdekelt a weboldalt felhasználók reklámcélú anonimizált elemzésében. További információkat és az adatvédelmi előírásokat a Google adatvédelmi nyilatkozatában találja:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
 

XI. Conversant Media-Mediaplex

Weboldalunk a Conversant Media Systems, Inc., 30699 Russell Ranch Road, Suite 250, Westlake Village, CA 91362, USA funkcióit használja. Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy weboldalunk kapcsán célzottabban alkalmazzunk reklámhirdetéseket. Ennek kapcsán a jogalap a GDPR 6. cikk 1. f bek.
A szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseit és a kijelentkezés lehetőségét érintő közelebbi információkat itt találja:
https://optout.conversantmedia.com/

XII. Sessioncam

Weboldalunk használja a SessionCam Ltd., St Vedast House, St Vedast Street, Norwich, NR1 1BT, Anglia, elemzési szolgáltatását. Sütik segítségével az Ön által tett egérmozdulatok, az Ön kattintási szokásai, görgetési szokásai, valamint a weboldalon tett szövegbevitelei kerülnek feljegyzésre és elemzésre. A személyes adatok, pl. név vagy banki adatok a feljegyzés során kitakarásra kerülnek. Az IP-címek álnevesítésre kerülnek, és nem kerülnek összekötésre a mindenkori feljegyzéssel. A sütik által generált információk a SessionCam egy szerverére kerülnek átvitelre. A SessionCam által rendelkezésre bocsátott adatok kerülnek felhasználásra weboldalunk felhasználóbarát jellegének javítása céljából. Ennek kapcsán a jogalap a GDPR 6. cikk 1. f bek.

A következő linken kapcsolhatja ki a feljegyzést:
https://sessioncam.com/choose-not-to-be-recorded/
További információkat a SessionCam-mal kapcsolatos adatvédelem kapcsán itt talál: https://sessioncam.com/privacy-policy-cookies/.
 

XIII. Dotomi
Weboldalunkon felhasználjuk a Conversant Deutschland GmbH, Rosenheimer Straße 145 e-f, 81671 München, DE szolgáltatásait. A Conversant olyan sütiket használ, amelyek az Ön számítógépén mentésre kerülnek weboldalunk használata és az Ön keresési magatartása elemzésének lehetővé tétele érdekében. Ennek során azok az adatok, amelyek különösen az Ön IP-címét és felhasználói aktivitását érintik a Conversant vállalat szervereire kerülnek továbbításra, feldolgozásuk és tárolásuk az Európai Unión belül történik. Az adatfeldolgozás alapja a GDPR 6. cikk 1. f bek. További információk az adatvédelemhez a Conversant kapcsán itt találhatók:

http://de.conversantmedia.eu/legal/datenschutzerklaerung
 
XIV. Közösségi médiumok/bővítmények

Wistia
Weboldalunk a Wistia videoportál bővítményeit használja. Szolgáltató a Wistia, Inc.
17 Tudor Street, Cambridge, Massachusetts, 02139 USA. Amennyiben Ön Wistia-bővítménnyel felszerelt oldalaink egyikét látogatja meg, kapcsolat kerül kiépítésre a Wistia szervereihez. Ennek kapcsán közlésre kerül a Wistia szerverrel, hogy Ön melyik oldalainkat látogatta meg. Ezenkívül a Wistia eléri az Ön IP-címét. Erre akkor is sor kerül, ha Ön nem a Wistia-nál jelentkezett be, vagy nem rendelkezik fiókkal a Wistia-nál. A Wistia által összegyűjtött információk a Wistia USA-ban levő szervereire kerülnek továbbításra. A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Wistia adatvédelmi nyilatkozatában talál:
https://wistia.com/privacy

Facebook Pixel
Weboldalunk konverziómérésre a Facebook-képpontokat használja, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Így követhető az oldal látogatónak viselkedése, amennyiben ezeket egy Facebook-reklámhirdetésre való kattintás a szolgáltató weboldalára irányítja. Ilyen módon a Facebook-reklámhirdetés hatékonysága kiértékelhető statisztikai és piackutatási céllal és optimalizálható a jövőbeni reklámok kapcsán. A gyűjtött adatok számunkra, mint jelen weboldal üzemeltetői számára anonimok, ennek kapcsán nem lehetséges következtetések levonása a felhasználó személye kapcsán. Ezeket az adatokat a Facebook tárolja és feldolgozza, így lehetséges ezek összekötése a mindenkori felhasználói profillal, és a Facebook az adatokat a Facebook adathasználati irányelve alapján saját reklámcéljaira felhasználhatja. Ilyen módon a Facebook lehetővé teszi a Facebook oldalain lévő, valamint a Facebookon kívüli reklámhirdetések bekapcsolását. Az adatok ilyen módon történőfelhasználását mi, mint az oldal üzemeltetői nem tudjuk befolyásolni. A Facebook adatvédelmet érintő hivatkozásaiban további hivatkozásokat talál az Ön privát szférájának védelme kapcsán:
https://www.facebook.com/about/privacy/

Ön ezenkívül kikapcsolhatja a “Custom Audiences” újraértékesítési funkciót a reklámhirdetések beállításai területen belül:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen Ehhez szükséges a Facebookba való bejelentkezés. Amennyiben Ön nem rendelkezik Facebook-fiókkal, a Facebook használaton alapuló reklámjait az European Interactive Digital Advertising Alliance weboldalán kapcsolhatja ki:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Facebook-Plugins (Like & Share-Button)
Oldalainkba integrálásra kerültek a Facebook közösségi háló bővítményei, szolgáltató Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Weboldalunkon Facebook-bővítményeket a Facebook-logóról vagy a „Tetszik”-gombról ismeri fel. A Facebook-bővítmények áttekintését itt találja:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Ha meglátogatja oldalainkat, a bővítményen keresztül közvetlen kapcsolat kerül létrehozásra az Ön böngészője és a Facebook-szerver között. A Facebook ilyen módon tájékoztatást kap arról, hogy Ön IP-címéről meglátogatta oldalunkat. Ha a Facebook „Tetszik”-gombjára kattint, míg Facebook fiókjába be van jelentkezve, belinkelheti oldalaink tartalmait Facebook-profiljára. Ilyen módon a Facebook oldalainkon tett látogatását hozzárendelheti felhasználói fiókjához. Utalunk arra, hogy az oldalak üzemeltetőjeként nem ismerjük az átadott adatok tartalmát és azok Facebook által történő használatát. Az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatos további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál:
https://de-de.facebook.com/policy.php

Amennyiben nem kívánja, hogy a Facebook oldalainkon tett látogatását hozzárendelje az Ön Facebook-fiókjához, kérjük, jelentkezzen ki Facebook-fiókjából.

Twitter-bővítmény
Oldalainkon használjuk a Twitter szolgáltatás funkcióit. Ezeket a funkciókat a Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA kínálja. A Twitter vagy a „Re-Tweet”-funkció használata által az Ön által meglátogatott weboldalak összekötésre kerülnek az Ön Twitter-fiókjával, és azokat más felhasználók is megismerhetik. Ennek során adatok kerülnek továbbításra a Twitter számára is. Utalunk arra, hogy az oldalak üzemeltetőjeként nem ismerjük az átadott adatok tartalmát és azok Twitter által történő használatát. Ennek kapcsán további információkat a Twitter adatvédelmi nyilatkozatában talál:
https://twitter.com/privacy

A Twitter adatvédelmi beállításait a https://twitter.com/account/settings alatti fiókbeállításokon belül módosíthatja.
 

XV. Sütik használata

Internetes szolgáltatásunkon belül ún. sütiket használunk. A sütik olyan kis szövegfájlok, amelyek böngészőjében kerülnek elmentésre, és számítógépén tárolásra. A sütik használata arra szolgál, hogy internetes ajánlatunkat felhasználó barátabbá tegyük. Ilyen módon lehetséges pl. a munkamenet ideje alatt a felhasználó ismételt felismerése, anélkül hogy állandóan meg kellene adni a felhasználónevet és jelszót. A sütik nem okoznak kárt számítógépén, és a használat végeztével törlődnek. Az adatfeldolgozás alapja a GDPR 6. cikk 1. f bek.
Néhány általunk használt süti közvetlenül az Ön böngészőjének bezárását követően törlődik (ún. „munkamenet” sütik).
Más sütik az Ön készülékén maradnak, és lehetővé teszik azt, hogy az Ön böngészője a következő látogatás alkalmával ismételten felismerhetővé válhasson (használatot támogató sütik).
Az olyan sütiket érintő adatfeldolgozás, amelyek kizárólag online ajánlatunk működőképességének biztosítását szolgálják, a GDPR 6. cikk 1. bek. f pontja szerinti jogos érdekünknek megfelelően történik.

Amennyiben nem kíván sütiket használni, bögészőjét beállíthatja úgy, hogy a sütik mentése ne kerüljön elfogadásra. Ennek kapcsán azonban legyen tekintettel arra, hogy ilyenkor adott esetben nem használhatja weboldalaink bizonyos funkcióit.
 

XVI. Az ön jogai

A GDPR 15.-21. cikkeinek megfelelően az ott megadott feltételek fennállása esetén az általunk feldolgozott személyes adatai vonatkozásában a következő jogokat érvényesítheti.

Tájékoztatást érintő jog
Joga van az általunk feldolgozott, Önt érintő személyes adatokat érintő felvilágosításra.

Helyesbítést érintő jog
Ön kérheti a nem teljes vagy nem megfelelően feldolgozott személyes adatok helyesbítését.

Törlést érintő jog
Önnek joga van az Önt érintő személyes adatok törlésére különösen akkor, ha a következő okok valamelyike fennáll.
 • Az Ön személyes adatai olyan célokra, amelyekre azokat gyűjtötték, vagy egyéb módon történő feldolgozásra nem szükségesek.
 • Ön visszavonja azt a beleegyezését, amelyek adatai feldolgozásának alapját képezik.
 • Ön visszavonási jogával élt a feldolgozás vonatkozásában, és nem állnak fenn a feldolgozás kapcsán elsődleges jogos okok.
 • Az Ön adatai jogosulatlanul kerültek felhasználásra.
A törlést érintő jog azonban nem áll fenn akkor, amennyiben az szemben áll a felelős jogos érdekével. Jogos érdek a következő esetekben tehető fel:
 • Személyes adatok a jogigények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükségesek.
 • A törlés a megőrzési kötelezettség alapján nem lehetséges.
Amennyiben nem törölhetők adatok, fennállhat a feldolgozás korlátozását érintő jog (alábbiakban).

Feldolgozás korlátozását érintő jog
Önnek joga van arra, hogy személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérje tőlünk, amennyiben
 • Ön vitatja az adatok helyességét. és ezért mi ellenőrizzük a helyességet,
 • a feldolgozás nélkülözi a jogalapot, és Ön lemond a törlésről, ehelyett a használat korlátozását kéri,
 • nekünk az adatokra nincs szükségünk a továbbiakban, Önnek azonban jogigényei érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szüksége van ezekre.
 • Ön ellentmondással élt adatai feldolgozásával szemben, és még nem bizonyos, hogy jogos érdekeink előbbre valók-e az Ön érdekeinél.

Adathordozhatóságra való jog
Önnek joga van arra, hogy a számunkra rendelkezésre bocsátott, Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általános és géppel olvasható formában megkapja, valamint Önnek joga van arra, hogy ezeket az adatokat általunk okozott akadályoztatás nélkül más felelős személy részére továbbítsa, amennyiben a feldolgozás alapját engedély vagy szerződés képezi, és a nálunk történő feldolgozásra automatizált eljárás segítségével kerül sor.

Ellentmondási jog
Az érintett személynek joga van arra, hogy az ő különleges helyzetéből fakadó okokból mindenkor ellentmondjon az őt érintő személyes adatok GDPR 6. cikk 1. bek. e és f pontja szerint történő feldolgozásának; ez érvényes az ezeken a rendelkezéseken alapuló profilalkotás kapcsán is.

Visszavonási jog
Amennyiben személyes adatainak feldolgozása beleegyezésen alapul, Önnek joga van ennek a beleegyezésnek mindenkori visszavonására.
 

XVII. Adatok törlését érintő szabályozott határidők

Amennyiben nem áll fenn a megőrzés vonatkozásában törvényi előírás, az adatok törlésre, ill. megsemmisítésre kerülnek, amennyiben azokra az adatfeldolgozás céljának teljesítése érdekében nincs többé szükség. Személyes adatok megőrzése kapcsán különböző határidők érvényesek, így az adózást érintő adatok általában 10 évig, kereskedelmi előírások alapján bizonyos adatok általában 6 évig megőrzésre kerülnek. Végezetül a tárolási időtartam függhet a törvényileg meghatározott elévülési határidőktől, amely a Polgári törvénykönyv (Ptk.) 195pp. § alapján általában három év, bizonyos esetekben azonban akár 30 év is lehet.
 

XVIII. Panasztételi jog felügyeleti hatóságnál

A GDPR 77. cikke alapján minden egyes érintett személynek joga van a felügyeleti hatóságnál történő panasztételre, ha az a véleménye, hogy az őt érintő személyes adatok feldolgozása sérti a GDPR rendelkezéseit. A mi adatvédelmet érintő jogi kérdésekben illetékes felügyeleti hatóságunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi tisztviselője:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
H-1124 Budapest
Tel: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 

XIX. Elhatároló nyilatkozat

Tartalmi garancia
Szolgáltatóként felelősek vagyunk az általános törvényi előírások alapján az említett oldalakon megadott saját tartalmakért (TMG [német telemédia törvény] 7. § 1. bek. alapján). Szolgáltatóként azonban nem kötelességünk a hozzánk eljuttatott vagy tárolt idegen információk ellenőrzése vagy a jogellenes tevékenységre utaló körülmények kapcsán történő nyomozás (TMG [német telemédia törvény] §§ 8-10). Ez nem érinti az információk eltávolításának vagy használatuk zárolásának az általános törvényi előírások szerinti kötelezettségét. Vonatkozó garanciavállalás azonban a konkrét jogsértés ismertté válásának időpontjától lehetséges. Megfelelő jogsértés ismertté válása esetén a tartalmakat azonnal eltávolítjuk.

Linkek kapcsán történő garancia-vállalás
Kínálatunk magába foglal harmadik fél külső weboldalaira vonatkozó linkeket is, amelyek tartalmát nem tudjuk befolyásolni. Ezért ezekre az idegen tartalmakra nem is vállalunk garanciát. A belinkelt oldalak tartalmáért mindig az oldalak szolgáltatója vagy üzemeltetője felelős. A belinkelt oldalak a belinkelés időpontjában az esetleges jogsértések szempontjából ellenőrzésre kerültek. Jogsértő tartalmak a belinkelés időpontjában nem voltak felismerhetőek. A belinkelt oldalak folyamatos tartalmi ellenőrzése azonban a jogsértés kézzelfogható jele nélkül nem várható el. Megfelelő jogsértés ismertté válása esetén az ilyen linkeket azonnal eltávolítjuk.
 
KUMON Deutschland GmbH
Wiesenstr. Wiesenstraße 21, 40549 Düsseldorf

Cégjegyzékszám: 16240
© 2019 KUMON Deutschland GmbH

 

Impresszum

A vállalat neve és címe
KUMON Deutschland GmbH
Wiesenstraße 21
40549 Düsseldorf

Képviseletre jogosult
Üzletvezető
Masahiro Shimizu

Kapcsolat
Tel: +49 (0) 211 522858-0
Fax: +49 (0) 211 522858-49
E-mail: info@kumon.de

Cégjegyzék:
Járási Bíróság Düsseldorf HRB 16240

Adószám:
Adószám az UStG. 27a § szerint DE 119 265 751
Tartalmilag felelős az RStV 55. § 2. bekezdés szerint
KUMON Deutschland GmbH


HASZNÁLATI JOGOK

Minden jog fenntartva. Jelen weboldal szerzői jogai teljes mértékben a KUMON Deutschland GmbH-t illetik.


FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

1. Az online ajánlat tartalma
A szerző semmilyen felelősséget nem vállal a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Alapvetően kizárásra kerülnek azok a szerzővel szembeni jótállási igények, amelyek a rendelkezésre bocsátott információk használatából vagy nem használatából, illetve hibás vagy nem teljes információk általi használatából származó tárgyi vagy eszmei típusú károkra vonatkoznak, amennyiben nem áll fenn a szerző bizonyíthatóan szándékos vagy durván hanyag károkozása.
Az ajánlatok nem kötelező érvényűek. A szerző nyomatékosan fenntartja a jogot a teljes ajánlat egyes oldalainak vagy részeinek külön értesítés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, törlésére vagy a nyilvánosságra hozatal időleges vagy végleges megszüntetésére.

2. Utalások és linkek
Olyan idegen oldalakra történő közvetlen vagy közvetett utalások („hiperhivatkozások”) esetében, amelyek a szerző felelősségi körén kívül esnek, csak abban az esetben lép életbe a jótállási kötelezettség, ahol a szerzőnek tudomása van azok tartalmáról, valamint technikailag lehetséges és elvárható lenne, hogy a jogellenes tartalmak használatát megakadályozza.
A szerző nyomatékosan kijelenti, hogy a linkbeállítás időpontjában a hivatkozott oldalon illegális tartalmak nem voltak felismerhetők. A hivatkozott/kapcsolt oldalak aktuális és jövőbeli kialakítására, tartalmára és szerzői jogaira a szerzőnek semmilyen befolyása nincs. Ezért ezennel nyomatékosan elhatárolódik a hivatkozott/kapcsolt oldalak minden tartalmától, amelyek a link beállítása után változtatásra kerültek. Jelen megállapítás érvényes a saját internetajánlaton belül beállított linkekre és utalásokra, valamint az olyan idegen bejegyzésekre, amelyek a szerző által beállított vendégkönyvekben, beszélgető fórumokon, hivatkozási jegyzékekben, levelezési listákban és az olyan adatbankok minden egyéb formájában előfordulhatnak, amelyekben a tartalom külső hozzáféréssel módosítható. Illegális, hibás vagy hiányos tartalmak és különösen az olyan károk esetén, amelyek az ilyen módon rendelkezésre bocsátott információk használatából vagy nem használatából erednek, egyedül azon oldal szolgáltatója felel, amelyekre a hivatkozás mutat, nem az, aki a mindenkori nyilvános oldal linkjét beállítja.


3. Szerzői- és jegyzési jog
A szerző törekszik arra, hogy a felhasznált grafika, hangdokumentumok, képsorok és szövegek szerzői jogaira minden publikációban tekintettel legyen, saját vagy jogdíjmentes grafikát, hangdokumentumokat, képsorokat és szövegeket használjon.

Az internetes ajánlatban megnevezett és esetleg harmadik fél által védett márka- és termékjegyek korlátozás nélkül a mindenkor érvényes jegyzési jog és a mindenkori bejegyzett tulajdonos rendelkezése alá tartoznak. Kizárólag a puszta megnevezés alapján nem következik az, hogy a márkajegyeket nem védik harmadik fél jogai!

A nyilvánosságra hozott, a szerző által sajátként létrehozott objektumok copyright-ja egyedül az oldalak szerzőjét illeti. Az ilyen grafika, hangdokumentumok, képsorok és szövegek sokszorosítása más elektronikus formában, vagy kinyomtatott publikálásuk a szerző nyomatékos hozzájárulása nélkül nem engedélyezett.

4. Online vitarendezési felület és felhasználói vitarendezés
Az Európa Bizottság rendelkezésre bocsát egy felületet az online vitarendezésre, amely a  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen érhető el. A KUMON Deutschland GmbH nem vesz részt békéltető testületek vitarendezési eljárásaiban.

5. A felhasználási feltételek helyzete
A felhasználási feltételeket a megváltozott funkciókhoz és jogi helyzethez igazítjuk. Ezért javasoljuk a felhasználási feltételek rendszeres időközönkénti tudomásul vételét.

2019 augusztus