A hatékony, önálló tanulás támogatása

Több mint 60 év tapasztalat

Tanulás az életre

A KUMON-nal minden gyermek életkorától és képességeitől teljesen függetlenül szárnyalhat. Célunk, hogy biztosítsuk számukra az önfeledt tanuláshoz szükséges eszközöket. Programjaink szilárd alapot biztosítanak a matematikában és az angolban, önbizalmat adnak gyermekének, így nehezebb feladatokkal is könnyen megbirkóznak.

Oktatóink a hagyományos matematika és angol korrepetálás helyett saját egyéni tudásszintjüknek megfelelő feladatok megoldásával kezdik a közös munkát, motiváltak és elkötelezettek maradnak új tanagyaghoz érve is. Támogatják a gyerekeket és arra ösztönzik, hogy a feladatlapokon található példákon keresztül saját maguk jöjjenek rá a megoldásokra. Oktatóink felhívják a diákok figyelmét arra, hogy bátran keressék a feladatlapokon a beépített segítségeket és használják azokat rendszeresen a feladatok megoldásában, így a diákok maguktól válnak
önálló és sikeres tanulóvá.

Inkább foglalkozz kevesebb tanagyaggal, de szánj rá időt minden nap! - a tanulók ezen vezérfonal mentén töltik ki feladatlapjaikat és látogatnak el hetente kétszer az oktatási központba. Így fejlesztik folyamatosan képességeiket. Egyre gyorsabbá válnak és kis, áttekinthető lépésekben építik fel tudásukat.

Programjaink

Az alábbi tartalommal folytatott interakció az adott témával kapcsolatos bővebb információhoz juttatja

Válasszon programot
Válassza ki életkorát
A KUMON matematikaprogram
A KUMON matematika program a számtan alapjaival kezdődik, majd lépésről lépésre bevezeti a tanulókat az egyre bonyolultabb műveletekbe. A feladatokat számológép használata nélkül oldják meg.

A matematika program minden szintje az előző szinten elsajátított képességekre épít és stabil tudást és képességet biztosít a tanultak alkalmazására vonatkozóan.

Minden tanuló a számára megfelelő szinten csatlakozik a programhoz. A kezdőpont és a várható fejlődés egy ingyenes felmérő beszélgetésen kerül meghatározásra.
KUMON matematikaprogram 5 évesnél fiatalabb gyermekek számára
A matematika programunk színes és érdeklődést felkeltő feladatlapjainkkal, valamint az oktató támogatásával vezeti be a kisgyermekeket a számok világába.

 Az oktató arra ösztönzi a gyermekeket, hogy figyelmesen és körültekintően dolgozzanak. Ezáltal fejlődik a koncentráció, növekszik a figyelem intervalluma és pozitív hozzáállás alakul ki a tanuláshoz, amelyet kiválóan fognak tudni hasznosítani az iskolában és az élet más területein.

A gyermekek egyre közelebb kerülnek a matematikához és feladatlapjaink használatával kis lépésekben fejlesztik képességeiket. Csak akkor lépünk tovább, ha az aktuális téma feladatai már erőlködés nélkül folyékonyan mennek.
KUMON matematikaprogram 6 és 11 év közötti gyermekek számára
Matematika programunk a gyermek képességeitől függetlenül minden tanulót megtanít arra, hogy magabiztosan közelítse meg a matematika feladatokat és biztosítsa minden alapkészség teljes birtoklását, mielőtt a tanuló továbblépne a programban.

A matematikával való napi foglalkozás lehetővé teszi a tanuló számára, hogy egyre gyorsabban és gördülékenyebben oldja meg a feladatokat, ezáltal pedig pozitív és koncentrált megközelítést alakít ki a tanulás felé.

A KUMON oktató az életkortól függetlenül kiválasztja a megfelelő tanulási tartalmat a gyermeke számára. Ezáltal a gyermek pótolhatja az esetleges hiányokat és később akadályok nélkül, sokkal gyorsabban fog tudni haladni, mint hasonló korú társai.
KUMON matematika program 12 évesnél idősebb gyermekek számára
Matematika programunk segít a tanulóknak pozitívan megközelíteni a matematikát. Először az alapműveletekben található hiányokat pótolja, majd felépíti a szükséges készségeket, amelyek a korcsoport szintjének eléréséhez, majd annak meghaladásához szükségesek.

A KUMON oktató megmutatja a tanulóknak, hogyan tudják a feladatlapon található példák segítségével önállóan megoldani a matematikai feladatokat. Ezáltal olyan önálló, magabiztos tanulókká válnak, akik nekivágnak a kihívásoknak és az ismeretlen feladatoknak.

A KUMON tanulók életkoruktól és osztályuktól függetlenül a saját tempójukban haladnak. Ezáltal lehetőségük nyílik arra, hogy olyan komplex matematikai számításokba is belevágjanak, amelyek túlmutatnak az iskolai tantervükön.
Válassza ki életkorát
A KUMON angol program
A KUMON angol program lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy természetes módon tanulják meg az angol nyelvet, mintha az anyanyelvük lenne. A tanulók meglévő képességeik alapján és progresszív módon egyénileg sajátíthatnak el kiváló kommunikációs képességeket és magas szintet érhetnek el eredeti angol szövegek olvasási megértésében.

Rendhagyó, magától értetődő anyagunk lehetővé teszi, hogy minden tanulóhoz egyénileg alkalmazkodjunk, az önálló tanulás céljából maximálisan fejlesszük képességeit és ennek az új nyelvek az elsajátításával elősegítsük a fejlődését.

A tanulás szavak egyszerű ismétlésével kezdődik és a nehézségi fok lépésről lépésre növekszik az eredeti szövegek olvasásáig.

A tanulók azokra a képességekre építenek, amelyeket az előző szinten sajátítottak el, így stabil tudást kapnak és a gyakorlatban is hasznosítani tudják a tanultakat. Anyagunk minden szinten egy könyvet és hanganyagokat tartalmaz, a tanulók ezekkel végzik el hatékony napi gyakorlataikat: Meghallgatják a hanganyagot, megismétlik amit hallottak.

A KUMON angol programmal gyermeke arról a szintről indulhat, amelyik kényelmes számára. Ezt az egyéni kiindulási pontot egy ingyenes felmérőteszttel állapítjuk meg.
KUMON angol program 5 évesnél fiatalabb gyermekek számára
Az oktató először megfigyeli, hogy gyermeke miként reagál az angol CD-re és a kisebb útmutatásokra. Az oktató így azonnal tudja hogyan lehet motiválni és fejleszteni gyermekét, még akkor is ha nem rendelkezik előzetes ismeretekkel az angol nyelvben.

Angol dalokkal, amelyek felkeltik a kíváncsiságot, gyermeke szavakat és mondatokat tanul egy CD-ről és ismételgeti ezeket. Ezzel fejleszti a hallás utáni szövegértését. A megértést illusztrált segédkönyvek segítik. Gyermeke így szert tesz egy kezdő szókincsre és teljesen természetes módon, az anyanyelv tanulásához hasonlóan sajátít el mondatszerkezeteket. A nyomtatott útmutatások és szimbólumok gondos és figyelmes munkára ösztönzik a kicsiket. Ezáltal javul a koncentrálóképességük, növekszik a figyelem intervalluma, valamint pozitív tanulási szokások alakulnak ki, amelyeket kiválóan fognak tudni hasznosítani az iskolában és az élet más területein.

A továbbiakban gyermeke megtanul olvasni, írni és alkalmassá válik a nyelvtan megértését szolgáló összetett tanulási szintek elsajátítására. Először meghallgatja a CD-n található szövegeket és egyre nehezebbé váló szövegekkel fejleszti olvasásértését. A szövegre irányuló kérdések segítségével a gyermek kezdettől fogva megtanulja a feladatok megközelítését és a szövegek szakszerű feldolgozását.

A tanulók az angol program minden szintjén továbbfejlesztik azokat képességeiket, amelyeket az előző szinten szereztek meg. Ezáltal stabil tudást építenek fel.
KUMON angol program 6 és 11 év közötti gyermekek számára
Az első beszélgetés során megállapításra kerülnek a tanuló aktuális képességei és ennek alapján – az életkortól függetlenül – megállapításra kerül egy olyan kezdőpont, amelynél gyermeke motiváltan kezdheti el a tanulást.

Gyermeke napi szinten egy CD-vel dolgozik, amelyet ismétel és nézi a segédkönyvet, ezáltal fejleszti szövegértési képességét. A nyelvvel történő napi szintű intenzív kapcsolat – amelyet sokszor „nyelvi fürdőnek” neveznek - az anyanyelv tanulásához hasonlóan teljesen természetes módon mélyíti el a gyermek szókincsét és a mondatszerkezetek ismeretét; ráhangolódik az angol nyelvre. A nyomtatott útmutatások és szimbólumok gondos és figyelmes munkára ösztönzik a gyermekét. Ezáltal fejlődik a koncentráció, növekszik a figyelem intervalluma és pozitív hozzáállás alakul ki a tanulás irányában, amelyet kiválóan fog tudni hasznosítani az iskolában és az életben.

Ekkor a gyermek tudatosan készen áll a nyelvtan megértésére, amelyet összetett formában nyújtunk. Gyermeke később olyan szövegekkel foglalkozik, amelyeknek fokozatosan növekszik a hossza és a nehézsége. A program legmagasabb szintjén gyermeke már eredeti angol szövegeket olvas. Annak érdekében, hogy tovább fejlődjön a hallás-, és szövegértése, továbbra is naponta hallgat CD-t. Kérdések által vezetve megtanulja a szövegkompetenciákat: Megtanul információkat kiszűrni a szövegből és elsajátítja a szöveg kompetens feldolgozásának képességét.

A tanulók az angol program minden szintjén továbbfejlesztik azokat képességeiket, amelyeket az előző szinten szereztek meg. Ezáltal stabil tudást építenek fel.
KUMON angol program 12 évesnél idősebb gyermekek számára
A KUMON angol program segít a tanulóknak az angoltanuláshoz való pozitív hozzáállás kialakításában. Az első beszélgetés során megállapításra kerülnek gyermeke aktuális képességei és ennek alapján – az életkortól függetlenül – megállapításra kerül egy megfelelő kezdőpont. 

Hallás utáni szövegértése fejlesztése érdekében gyermeke naponta mondatokat hallgat egy CD-ről és mellé nézi a segédkönyvet.

A nyelvvel történő napi szintű intenzív kapcsolat elmélyíti gyermeke szókincsét, a mondatszerkezetek ismeretét és ráhangolódik az angol nyelvre.

A nyomtatott útmutatások és szimbólumok gondos és figyelmes munkára ösztönzik gyermekét. Ezáltal fejlődik a koncentráció, növekszik a figyelem intervalluma és pozitív hozzááállás alakul ki a tanulás irányában, amelyet gyermeke kiválóan fog tudni hasznosítani az iskolában és minden élethelyzetben.

Az alapszókincs elsajátítása, a mondatszerkezetek elmélyítése és az esetleges hiányok pótlása után a program átfogó nyelvtani szintet kínál.

Az efelett lévő szinteknél a fókusz egyre inkább az olvasáson van. Ez egyszerű történetekkel és szövegekkel kezdődik és lépésről lépésre éri el az igényes irodalom eredeti nyelven történő olvasását.

A megfelelő kiejtés és a hallás utáni szövegértés, valamint olvasott szöveg  értése továbbfejlesztése érdekében a gyermek továbbra is naponta hallgat CD-t.

Kérdések által vezetve megtanul információkat kiszűrni a szövegből és elsajátítja a szöveg feldolgozásának magas szintű képességét.

A tanulók az angol program minden szintjén továbbfejlesztik azokat képességeiket, amelyeket az előző szinten szereztek meg. Ezáltal stabil tudást építenek fel és erősítik az önálló tanulásra irányuló képességeiket.

Oktatási központ keresése

Szakképzett személyzet
322,58 Ft / naptól
1000+ oktatási központ Európaban

Mi a KUMON?

szakszerű útmutatás

+

kidolgozott módszer

+

önálló tanulás

tartós siker

=