A matematika program

A matematika program

A KUMON matematikai program segítséget nyújt bármely korú gyermek és serdülő számára, jelenlegi képességeiktől függetlenül a matematikai készségeik fejlesztésében és abban, hogy megbarátkozzon a számokkal.

Diákjainkat kétéves kortól az érettségiig kísérjük. Azok a diákok, akik elkezdenek a KUMONnal tanulni, első lépésként egy szintfelmérő feladatsort írnak. Ebből tudja az oktató feltérképezni a képességeit és kiderül számára, hogy milyen feladatlapokkal kell kezdenie a tanulmányait. A feladatok a diák képességeikhez igazodnak, életkortól vagy iskolai évfolyamtól függetlenül, így minden tanulónak lehetősége van arra, hogy továbbfejlődjön és kitűnjön a matematika területén.

A program a számfelismerés alapjaitól kezdve kis lépésekben az összetett matematikai elméletekig vezet fokozatosan növelve a készségeket ezen az úton.

Meggyőződésünk, hogy minden gyermeknek lehetősége van a sikerre a matematikában. Tapasztalt oktatóink ennek elérésében segítenek, a diákok pedig eközben elsajátítják az önálló tanulás képességét. Addig dolgoznak a különböző témákon, amíg meg nem értik és hatékonyan el nem sajátítják. Csak ezután tudják megtenni a következő lépést a tananyagban.

Gyermekem...

A KUMON matematika program a számtan alapjaival kezdődik, majd lépésről lépésre bevezeti a tanulókat az egyre bonyolultabb műveletekbe. A feladatokat számológép használata nélkül oldják meg.

A matematika program minden szintje az előző szinten elsajátított képességekre épít és stabil tudást és képességet biztosít a tanultak alkalmazására vonatkozóan.

Minden tanuló a számára megfelelő szinten csatlakozik a programhoz. A kezdőpont és a várható fejlődés egy ingyenes felmérő beszélgetésen kerül meghatározásra.

Szeretnék segíteni gyermekemnek, hogy...

A KUMON matematikai program nemcsak segíti a kisgyermekeket szilárd alapok megteremtésében a számtan területén, hanem fejleszti a koncentrált tanuláshoz szükséges készségeket is. Oktatóink ösztönzik őket a tanulás minden vonatkozásában, a kényelmes ülő testtartástól kezdve a kezek elhelyezéséig, a ceruzavezetésig, a feladatlapok kezelésén túl a koncentráció fenntartásáig. Így a gyerekek a kezdetektől hatékonyan dolgoznak, és növelik kitartásukat.

Kisgyermekeknél fokozatosan növekszik az a munkamennyiség, amelyet napi szinten az oktatási központban vagy otthon teljesíteniük kell, így fennmarad a lelkesedés és örömmel dolgoznak a KUMON feladatlapokkal. Ez az enyhe növekedés segíti a koncentráció fejlesztését, kis lépésekkel kezdve, és arra ösztönözve, hogy minden alkalommal kissé hosszabb ideig koncentráljanak.
A KUMON matematikai programmal való munka olyan figyelmet megragadó feladatokat kínál, amelyek növelik a kis tanulók aktivitását és fokozza megértésüket és önbizalmukat. Azt akarjuk, hogy a számokkal való első találkozás minden gyermek számára pozitív élmény legyen. Ezért adunk nekik olyan feladatlapokat egymás után, amelyeket képesek megérteni és meg akarják oldani azokat.

Úgy közelítünk a számokhoz, hogy először megtanuljuk, hogyan kell számlálni és olvasni a számokat. Így fektetjük le a tanulás azon alapjait, amelyeket gyermeke megérthet. A matematikai programot a gyermek képességeihez igazítjuk, olyan tevékenységekkel, amelyek megfelelnek optimális tanulási környezetének (azaz igényeihez igazodnak), és a siker érzését teszik lehetővé. Ez a személyre szabott és strukturált tanulási módszer lehetővé teszi gyermekének, hogy a tartalomra összpontosítson, amíg meg nem érti azt. Ily módon a saját képességei iránti bizalma minden nap növekszik.
A KUMON matematikai programot nagy gondossággal fejlesztették ki és tökéletesítették 60 év alatt azért, hogy a gyermekek szilárd alapokat szerezzenek a matematikában, és olyan eszközt kapjanak a kezükbe, amivel kitűzött céljaikat valósíthatják meg. Azok a gyermekek nyernek a legtöbbet ezzel a módszerrel, akik a KUMON-t már  kiskorban elkezdik, ezzel biztosítva a számok felismerést, írását és a műveletekbe való bevezetést. Sok óvodás korú kisdiákunk már az iskolába lépés előtt számokat ad össze. Diákjaink már két éves korban megkezdhetik munkájukat,  haladásuk gyorsaságával és tanulási lelkesedésükkel meghökkenthetik mind az oktatási központ vezetőit, mind a szülőket.

A KUMON módszert úgy fejlesztették ki, hogy a gyermekek már a kezdetektől nagyon pozitív hozzáállást tanúsítsanak a tanuláshoz és képességeiktől függően egyre több igényes feladatot tudjanak elvégezni korosztályukhoz képest.

A matematika programunk színes és érdeklődést felkeltő feladatlapjainkkal, valamint az oktató támogatásával vezeti be a kisgyermekeket a számok világába.

 Az oktató arra ösztönzi a gyermekeket, hogy figyelmesen és körültekintően dolgozzanak. Ezáltal fejlődik a koncentráció, növekszik a figyelem intervalluma és pozitív hozzáállás alakul ki a tanuláshoz, amelyet kiválóan fognak tudni hasznosítani az iskolában és az élet más területein.

A gyermekek egyre közelebb kerülnek a matematikához és feladatlapjaink használatával kis lépésekben fejlesztik képességeiket. Csak akkor lépünk tovább, ha az aktuális téma feladatai már erőlködés nélkül folyékonyan mennek.

Szeretnék segíteni gyermekemnek, hogy...

A KUMON matematikai program lehetővé teszi minden gyermek számára, hogy pontosan abban az optimális tanulási környezetben dolgozzon, amely az igényeihez igazodik. A gyerekek különböző gyorsasággal tanulnak. A KUMON módszer figyelembe veszi ezeket a különbségekkel, hogy minden gyermek kifejlessze a fenntartható tanulást és sikeres tanulóvá válhasson. Ha a tanuló az egyszerűbb tartalom megértése előtt fordul az összetettebb tartalomhoz, az alááshatja önbizalmát és negatívan befolyásolhatja fejlődését.

Oktatóink felmérik a tanulókat, mielőtt elkezdenék a KUMON oktatóprogramot, és meghatározzák számukra a megfelelő kiindulási pontot a programban. Az első cél az önbizalom kiépítése és a tanulási készségek fejlesztése. A tanulók megerősítik az alapokat, majd tovább lépnek a nagyobb kihívásokkal járó feladatokhoz.
A KUMON matematikai program célja, hogy megismertesse a tanulókat a matematikával és felkeltse érdeklődésüket iránta. Tapasztalt oktatóink gondoskodnak arról, hogy gyermeke az egyéni igényeihez szabott feladatokkal tanuljon. Gyermeke folyamatosan halad előre a program minden szakaszában, növelve képességeit és hatékonyságát a különféle matematikai műveletek során.

Az új témákat bevezető gyakorlatokkal és példákkal mutatjuk be, majd fokozatosan, kis lépésekkel növeljük a nehézségi szintet. Ez a megközelítés lehetővé teszi minden tanuló számára, hogy felelősséget vállaljon tanulási folyamatáért, kihívások elé állítsa önmagát, miközben önbizaloma és képességei növekedésével oldja meg a feladatokat.
A KUMON matematikai program lehetővé teszi minden gyermek számára, hogy az egyéni képességi szintje szerint dolgozzon a tanterv vagy az életkor korlátozása nélkül. A gyerekek addig dolgoznak egy szinten, amíg meg nem értik a feldolgozandó témát és csak ezután lépnek tovább a következő szintre. Így azok, akik készen állnak a bonyolultabb feladatokra, túlléphetik az iskolai évfolyamuk szintjét, és képességeiket magasabb szintre emelhetik.

Matematikai programunk a gyermekek számára biztosítja azokat az eszközöket, amelyekkel viszonylag egyszerűen elsajátíthatják a felsőbb szintű matematikát. Bonyolult matematikai témákkal foglalkoznak, majd a differenciál- és integrálszámítások következnek. Ez segít nekik abban, hogy már a KUMON korai szintjén, a feladatlapok példáin keresztül önálló tanulási képességüket és problémamegoldó készségeiket fejlesszék.

Matematika programunk a gyermek képességeitől függetlenül minden tanulót megtanít arra, hogy magabiztosan közelítse meg a matematika feladatokat és biztosítsa minden alapkészség teljes birtoklását, mielőtt a tanuló továbblépne a programban.

A matematikával való napi foglalkozás lehetővé teszi a tanuló számára, hogy egyre gyorsabban és gördülékenyebben oldja meg a feladatokat, ezáltal pedig pozitív és koncentrált megközelítést alakít ki a tanulás felé.

A KUMON oktató az életkortól függetlenül kiválasztja a megfelelő tanulási tartalmat a gyermeke számára. Ezáltal a gyermek pótolhatja az esetleges hiányokat és később akadályok nélkül, sokkal gyorsabban fog tudni haladni, mint hasonló korú társai.

Szeretnék segíteni gyermekemnek, hogy...

A KUMON matematikai program nemcsak a matematikai készségeket és a matematikai műveletek elvégzésének hatékonyságát erősíti meg. A cél az is, hogy javítsa gyermeke tanuláshoz való hozzáállását. Ha a KUMON-nal mindennap foglalkozik, akkor gyermeke megszokja a mindennapi, rendszeres munkát. Így a KUMON elősegíti a pozitív tanulási szokásokat is, amelyek előnyösek az iskolában is, például azáltal, hogy gyermeke mindig figyelmesen olvassa el a feladatokat, az utasításokat és a példákat. Az ilyen munkamódszer sikereinek öröme erősíti a pozitív tanulási szokásokat.

Az oktatóanyagot úgy alakítottuk ki, hogy gyermeke igényeinek megfelelően tudjon haladni a matematikában, javítva önbizalmát és koncentrációját.
A KUMON matematikai program célja, hogy a tanulók könnyen megoldhassák a felsőbb szintű matematika feladatait. A tanulók biztos matematikai alapokat érnek el, majd összetettebb matematikai témák felé fordulnak, amelyek differenciál- és integrálszámításokban csúcsosodnak ki.

Programunk nem kötődik tantervhez. A diákok lépésről lépésre haladnak, életkortól függetlenül, de attól függően, hogy mire képesek és mennyire rugalmasak a számok kezelésében. Ez lehetőséget ad számukra, hogy korlátozás nélkül kipróbálják magukat, és olyan matematikai feladatokat oldjanak meg, amelyek meghaladják az évfolyamuk szintjét.
A KUMON matematikai program eszközöket ad a tanulóknak, hogy képesek legyenek összetett matematikai feladatokat megoldani. A legontosabb az, hogy segít nekik az önálló tanulásban. A KUMON tanulóit a kezdetektől arra ösztönözzük, hogy kövessék azokat a példákat, amelyek megmutatják nekik a feladat elvégzésének lépéseit. Ez lehetővé teszi a tanulók számára, hogy a KUMON matematikai program magasabb szintjén önállóan haladjanak és megtapasztalják azt, hogy ha megpróbálom, akkor megtalálom a megoldást! Ez a tanulási hozzáállás tanulmányaik folyamán előnyükre válik.

Azok a diákok, akik már átmentek a matematikai program minden szakaszán, figyelemreméltóan jól tudják kezelni a számokat anélkül, hogy számológéphez kellene fordulniuk. Képesek továbbá egy új téma önálló kezelésére, és felkészültek az egyetemi tanulásra és az életben adódó kihívások kezelésére.

Matematika programunk segít a tanulóknak pozitívan megközelíteni a matematikát. Először az alapműveletekben található hiányokat pótolja, majd felépíti a szükséges készségeket, amelyek a korcsoport szintjének eléréséhez, majd annak meghaladásához szükségesek.

A KUMON oktató megmutatja a tanulóknak, hogyan tudják a feladatlapon található példák segítségével önállóan megoldani a matematikai feladatokat. Ezáltal olyan önálló, magabiztos tanulókká válnak, akik nekivágnak a kihívásoknak és az ismeretlen feladatoknak.

A KUMON tanulók életkoruktól és osztályuktól függetlenül a saját tempójukban haladnak. Ezáltal lehetőségük nyílik arra, hogy olyan komplex matematikai számításokba is belevágjanak, amelyek túlmutatnak az iskolai tantervükön.

Mely témákat tartalmaz a KUMON matematikai program?

Kattintson a következő részekre, hogy megtudja, mely témákat foglalja magában a KUMON matematikai program az egyes szinteken.

Bővebb információkért görgesd le

A számok felismerése és megértése

A 6A - 4A szinteken a diákok elkezdik a számokat megnevezni és ujjacskájukkal rájuk mutatni. Ez megtanítja nekik a számsor megértését. A diákok megtanulják felismerni, majd leírni a számokat. Ezen a szinten a feladatlapok sok-sok színes képet tartalmaznak valamint pontokat és számtáblákat a mennyiségek kifejezésére. A tanulók gyakorolják, hogy megértsék a képen látható pontsorozatokat, és megteremtsék a kapcsolatot a szám, a mennyiség és a számok értéke között. Amint a gyerekek készen állnak rá, a számok mennyisége fokozatosan növekszik. Először az 1–5-ig, majd a 10-ig majd 11–20-ig stb. terjedő számokkal foglalkoznak. Megtanulnak önállóan számolni egészen 100-ig és ekkor már 50-ig le is tudják írni őket.

Alap számtani műveletek

A 3A-D szintek elmélyik tudásukat a számok egymás utáni sorrendjének megértésében. Ezt követően ismerkednek meg a fő műveletekkel: összeadással, kivonással, szorzással és osztással. Mindegyik számítási módot először kisebb, egyjegyű számok világában mutatják be, majd nagyobb és kétszámjegyű számokká növelik azt. A módszertani megközelítést fokozatosan kiterjesztik a fejben számolástól az írásos összeadásra és kivonásra, valamint a szorzásra és osztásra. Ezt kis lépésekben és olyan feladatok segítségével hajtják végre, amelyek megoldása részben fel van tüntetve, hogy segítsék a gyermekeket az önálló fejlődésben.

Törtek

Az E és az F szinten a tanulók megismerkednek a törtekkel való számolással. Példákon és bevezető feladatokon keresztül megtanulják a törtek összeadását, kivonását, szorzását és osztását. Önbizalmuk és gyorsaságuk növekedésével összetettebb feladatokkal is megbirkóznak. Megtanulják a megoldáshoz vezető lépések helyes sorrendjét, meghatározzák a legnagyobb közös osztót és a legkisebb közös többszöröst. A négy alapművelettel akár három törttel is dolgozhatnak. Ezek után elkezdenek tizedes törtekkel is foglalkozni.

Az algebra alapjai

A G - I szintek lehetővé teszik a tanulók számára, hogy önállóan megismerjék a pozitív és negatív számokat, a négy alapműveletből, valamint az algebrai kifejezésekből álló egyenleteket. A tanulókat arra ösztönzik, hogy írják le a probléma megoldására tett lépéseket, amíg jól meg nem ismerik az eljárást. Az algebrai összetettség növekszik: A tanulók monomonokkal, majd polinomokkal végzett műveleteken dolgoznak, majd a faktorizáció, a négyzetgyök, a másodfokú egyenletek és a függvények, valamint a Pythagoras tétele felé fordulnak. A tanulók a közbenső lépések felírásával fejlesztik a feladatok pontos megoldásának képességét.

Azonosságok

A J szint teljes mértékben fejleszti a tanulók algebrai képességeit, mielőtt továbblépnének a következő szintű azonosságok alapvető jellemzőire. A tanulók fokozatosan megismerik az azonosságokat azáltal, hogy egyre bonyolultabb feladatokkal foglalkoznak. Ezután a logaritmusok, határértékek, differenciálás és integráció felé fordulnak. A tanulók ezután kifejlesztik készségeiket a trigonometrikus függvényekkel és az egyenes és kör egyenleteivel kapcsolatban.

Differenciál és integrálszámítás

Az N és O szint a határértékek megértésének elmélyítése után biztosítja a tanulóknak az összetettebb integrál és differenciálegyenletek kezeléséhez szükséges készségeket. A gyerekek matematikai program során elsajátított képességei abban csúcsodnak ki, hogy képesek magasabb matematikai feladatokat megoldani a korábban elsajátított számolás és a grafikonok megértése alapján. Most már megszerezték az önálló tanulás útján történő előrehaladáshoz szükséges összes készséget, mivel hozzászoktak példák, tanácsok és megoldókönyvek felhasználásával megérteni és feldolgozni a bonyolult matematikai tartalmat.

Hogyan működik a KUMON?

A KUMON tanulói minden nap otthon dolgoznak a KUMON feladatokon, és hetente kétszer ellátogatnak egy oktatási központba. A napi feladatok időigénye tantárgyanként körülbelül 30 perc, bár a tanulási időben eltérések fordulhatnak elő.

A tanulóközpontban való részvétel közben a tanulók a napi feladatlapokon dolgoznak, amely munkát az oktató és az asszisztensek csapata figyeli és vezeti. A tanulóközpontban töltött idő lehetővé teszi az oktató számára, hogy támogassa az Ön gyermekét munkájában, és biztosítsa annak biztonságos előrehaladását. A tanulóközpont látogatása során a tanulók átadják az otthon megoldott és megjelölt feladatokat, és hazaviszik a következő napokra a munkát a következő látogatásig.
Több mint 60 év tapasztalat

30 perc a KUMON-nál

Oktatási központ keresése

Szakképzett személyzet
322,58 Ft / naptól
1000+ oktatási központ Európaban